HTML   ht2004

Här kommer svaren på frågorna om HTML till programmeringskursen TDB1.

HTML

1. Vilka två delar delas normalt ett HTML-dokument in i?

- Ett HTML-dokument delas normalt in i HEAD och BODY.

2. Vad är RGB-koder, och när används de i HTML?

- RGB-koder (Red Green Blue) är ett sätt att ange färger med hjälp av 6 hexadecimala tal. De två första står för andelen rött, nästa två för grönt och de två sista för andelen blått, där 0 är svart och F är vitt. T.ex. är #0080C0 den färg jag använt mycket av på den här sidan.

3. Vad är skillnaden mellan fysisk och logisk formatering av text?

- Med fysisk formatering menas att t.ex. göra texten fet <B> eller kursiv <I>. Logisk formatering däremot förändrar texten efter syfte t.ex. <CITE> för citat och <CODE> för kodexempel.

4. Visa, genom att skriva HTML-kod, att en tabell kan innehålla bilder, listor och länkar.

Det här är en tabell... bild
  • Punkt 1
  • Punkt 2
  • Punkt 3
Länk till Uppsala Universitet Den här rutan är blå ...det här är en tabell.

5. När kan det vara bättre att använda relativa länkar istället för absoluta?

- När man ska länka inom sin hemsida slipper man ända relativa länkar om man flyttar filerna till en annan katalog etc.

6. Vad används s.k. ankare till?

- Ett ankare är ett sorts bokmärke i ett dokument som är länkbart.

7. Antag att du i samma katalog som ditt HTML-dokument har en fil med namnet universitetet.gif, som är en bild på universitetshuset i Uppsala. Du vill lägga in bilden i ditt dokument och skapa en länk från bilden till Uppsala Universitets hemsida www.uu.se. Hur ser HTML-koden ut?

- <A HREF="http://www.uu.se/"> <IMG SRC="universitetet.gif"> </A>.

8. När kan det vara praktiskt att använda ramar i sina hemsidor?

- När man ska dela upp förstret i delfönster, t.ex. som jag gjort i en meny-del och en main-del där menyn alltid är synlig.

toppen på sidan tillbaka till förstasidan [Teknik och data] tillbaka till förstasidan [Saras hemsida]

Valid HTML 4.01!