Datorer och Internet; basic fakta   ht2004

Datorns beståndsdelar

Man kan dela in datorns fysiska beståndsdelar i tre olika kategorier efter funktion:

På den datorn jag sitter vid just har jag indataenheterna tangentbord och mus. Utdataenheterna är bildskärm och och högtalare. En skrivare är också ett exempel på en utdataenhet. Utdata- och indataenheterna är kopplade till datorns systemenhet som vanligtvis består av en hårddisk (där data lagras), minnen och ett moderkort med komponenter där bl.a processorn (CPU:n) sitter. Processorn i sin tur består av en styrenhet (som styr och samordnar datorn) och en aritmetisk- logisk enhet (ALU:n, som utför vissa beräkningar). När processorn hämtar instruktioner från primärminnet gör den det med en bestämd takt, sk. klockfrekvens, som mäts i Hz (instruktioner per sekund).

Datorminnen

En dator har två olika sorters minne, primärminne och sekundärminne. I primärminnet (RAM) lagras det program som körs (exekveras) för tillfället och de data som detta program behöver. Allt som lagras i primärminnet försvinner när man stänger av datorn. Sekundärminnet däremot lagrar data mer permanent. Hårddisk, diskett och CD-ROM är tre vanliga sekundärminnen. Så t.ex. just nu när jag skriver detta i Notepad finns dess exekverbara kod (exefilen) i primärminnet, men när jag sedan stänger av datorn finns den exekverbara koden i sekundärminnet. Det är därför man bör spara det man håller på med med jämna mellanrum, för om man gör det sparas det i sekundärminnet och inte bara i primärminnet, och om datorns skulle låsa sig försvinner inte det man gjort när man startar om datorn.

Den mängd information som ryms i ett datorminne mäts i enheten bytes. En byte motsvarar ett tecken/en siffra och består av åtta bits. Varje bit består i sin tur av en binär siffra (alltså en 1:a eller 0:a). Ett tecken består alltså av åtta stycken 1:or och 0:or, t.ex. '0100 0101' (vilket betyder '69' i det decimala talsystemet som motsvarar tecknet 'E'). En byte kan på så sätt kombinera 1:or och 0:or på 256 olika sätt ('1111 1111' i det binära talsystemet är '255' i det decimala talsystemet), alltså kan det i en byte lagras 256 olika tecken.

Storleken på primärminnet hos en persondator är vanligen mellan 256 MB och 1 GB. Ett stort primärminne är bra när man kör flera program samtidigt, eftersom alla exekverade program befinner sig i primärminnet.

Eftersom det händer ibland att sekundärminnen på ett eller annat sätt går sönder och filer som finns där då kan skadas eller förvinna kan det vara bra att säkerhetskopiera, alltså kopiera över alla viktiga filer man har till ett annat minne.

Operativsystem

Ett operativsystem, OS, är ett speciellt datorprogram som startas när själva datorn startas. Det körs (och finns därmed i primärminnet) till dess datorn stängs av. Ett OS behövs för att kunna hantera filer och kataloger, inställningar, utskrifter, disketter och övrig kontroll av datorns alla beståndsdelar. På den datorn jag sitter vid just nu har jag operativsystemet Windows XP, och andra exempel på OS är andra Windowssystem (t.ex. Windows 2000), Mac OS-system (t.ex. Mac OS X), UNIX och Linux. Även MS DOS är ett operativsystem. De flesta operativsystem har idag ett s.k. grafiskt användargränssnitt (grapical user interface, GUI). Det betyder att man använder sig av grafiska komponenter som t.ex. muspekare och ikoner. MS DOS är dock exempel på ett OS som saknar detta, man får i stället skriva kommandon på tangentbordet (exempel: för att lista innehållet i en fil på skärmen skriver man type filnamn).

Filer och filsystem

Informationen i en dator lagras i filer. Det finns två huvudtyper av filer: datafiler och maskinkodsfiler. Maskinkod är instruktioner som en dator kan utföra. Ett annat namn på maskinkodsfiler är körbara eller exekverbara filer. Det är bara innehållet från datafiler som kan listas på skärmen eller skrivas ut på skrivare. "bcc32.exe" och "prog.exe" är exempel på maskinkodsfiler medan "prog.cpp" är exempel på en datafil. En kataloger (mapp) är en fil som lagrar andra filer. På så sätt bygger katalogerna upp en struktur i datoren över filer.

Internet och WWW

SUNET (Swedish University Computer NETwork) driver ett för landet gemensamt nätverk för universitet och högskolor. Internet består av detta och massor av liknande små nätverk som är anslutna till varandra. På Internet finns många tillämpningar. En av de största är WWW, World Wide Web, allmänt kallat för webben. För att få tillgång till information på webben behövs en webbläsare (web browser). Det finns flera olika att välja mellan. T.ex har jag på den datorn jag kör nu Mozilla Firefox, Internet Explorer och Netscape.

När man har skrivit en hemsida behöver man spara den på en dator som står i förbindelse till nätet, alltså ladda upp den på en webbserver, för att andra på Internet skall kunna komma åt din hemsida via en webbläsare.
toppen på sidan tillbaka till förstasidan [Teknik och data] tillbaka till förstasidan [Saras hemsida]

Valid HTML 4.01!