Kurser

Kurser jag läst inom civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik
 
»   (kurskod) kursnamn (högskolepoäng)
 
 
betyg (högsta möjliga betyg)
 
hösten 2009, University of Western Australia
»   (ELEC4314) Robotics and Automation (6 credits)
»   (ELEC8351) Applied Digital Signal Processing (6 credits)
»   (MECH4423) Advanced Control Engineering (6 credits)
»   (CITS1210) C Programming (6 credits)

HD (HD * )
HD (HD * )
HD (HD * )
HD (HD * )
våren 2009, University of Western Australia
»   (ELEC2303) Embedded Systems (6 credits)
»   (ELEC3301) Circuits and Electronic Systems 3 (6 credits)
»   (ELEC3302) Communication Systems (6 credits)
»   (ELEC8315) High Performance Embedded Systems (6 credits)

HD (HD * )
HD (HD * )
HD (HD * )
HD (HD * )
hösten 2008, Uppsala Universitet
»   (1SV044) Digital design med HDL-verktyg (7,5 hp)
»   (1TT165) Elektromagnetisk kompabilitet (6 hp)
»   (1TT492) Reglerteknisk design (6 hp)
»   (1TG030) Virtuella Mätinstrument (4,5 hp)
»   (1TE526) Reglerteknik (6 hp)
»   (1TT821) Datakommunikation (4,5 hp)
»   (1TT827) Analog VLSI-konstruktion (4,5 hp)

5 (5)
4 (5)
5 (5)
5 (5)
5 (5)
5 (5)
5 (5)
våren 2008, Uppsala Universitet
»   (1IT250) Inbygda system (6 hp)
»   (1TT250) Digitalteknik (4,5 hp)
»   (1TT802) Operativsystem (6 hp)
»   (1TG030) Halvledarteknologi (6 hp)
»   (1TT282) Signalbehandling (6 hp)
»   (1TT350) Analog elektronik (4,5 hp)
»   (1TT441) Datorarkitektur (6 hp)

5 (5)
5 (5)
4 (5)
5 (5)
4 (5)
5 (5)
5 (5)
hösten 2007, Uppsala Universitet
»   (1MA707) Komplex analys (4,5 hp)
»   (1TD770) Programmeringsteknik II (6 hp)
»   (1TF715) Termodynamik (4,5 hp)
»   (1TG020) Simulering och operationsanalys (4,5 hp)
»   (1TT089) Miljöteknik (3 hp)
»   (1TT096) Fysikens matematiska metoder (7,5 hp)
»   (1TT107) Kvantfysik, fortsättningskurs (6 hp)
»   (1TT261) Signaler och system (4,5 hp)

4 (5)
5 (5)
5 (5)
5 (5)
G (G)
3 (5)
5 (5)
5 (5)
våren 2007, Uppsala Universitet
»   (1MS707) Sannolikhetslära och statistik (7,5 hp)
»   (1TD755) Beräkningsvetenskap II (6 hp)
»   (1TT045) Vågrörelselära (7,5 hp)
»   (1TT306) Kvantfysik (7,5 hp)

5 (5)
5 (5)
5 (5)
5 (5)
hösten 2006, Uppsala Universitet
»   (1MA705) Transformmetoder (7,5 hp)
»   (1TD754) Beräkningsvetenskap I (6 hp)
»   (1TF706) Analytisk mekanik (7,5 hp)
»   (1TG190) Praktisk prototypframtagning (4,5 hp)
»   (1TT044) Elektronik (6 hp)
»   (1TT915) Presentationsteknik (6 hp)

5 (5)
5 (5)
4 (5)
G (G)
5 (5)
våren 2006, Uppsala Universitet
»   (1MA520) Flerdimensionell analys (9 hp)
»   (1MA720) Ordinära differentialekvationer (3 hp)
»   (1TD753) Programmeringsteknik I (6 hp)
»   (1TF700) Mekanik I (7,5 hp)
»   (1TG120) Fysik för poeter (4,5 hp)
»   (1TT046) Elektromagnetism (7,5 hp)

5 (5)
5 (5)
5 (5)
4 (5)
G (G)
5 (5)
hösten 2005, Uppsala Universitet
»   (1MA710) Endimensionell analys (9 hp)
»   (1MA721) Grundläggande algebra (4,5 hp)
»   (1MA722) Linjär algebra (4,5 hp)
»   (1ST000) Studieteknik (1,5 hp)
»   (1TD780) Introduktion till datoranvändning (1,5 hp)
»   (1TG010) Företagsekonomi (4,5 hp)
»   (1TT002) Teknisk fysik, inledande kurs (1,5 hp)
»   (1TT005) Introduktionskurs i matematik (1,5 hp)

5 (5)
5 (5)
5 (5)
G (G)
G (G)
3 (5)
G (G)
G (G)

Kurser utanför civilingenjörsprogrammet på universitets/högskolenivå
våren 2005
»   (TDD109) Datorkommunikation för Ingenjörer (5 p), Örebro Univ.
»   (TDP101) Persondatornätverk (3 p), Örebro Univ.
»   (EIN101) Säkerhetsinformatik (5 p), Örebro Univ.
»   (CT3510) Datorer i Produkter (5 p), Mälardalens Högskola

5 (5)
4 (5)
G (G)
5 (5)
hösten 2004
»   (1FY587) Kvantfysik och Astrofysik (6 p), Uppsala Univ.
»   (1TD315) Datorer och Programmering TDB1 (5 p), Uppsala Univ.
»   (1TD325) Datorer och Programmering TDB2 (5 p), Uppsala Univ.

VG (VG)
VG (VG)
VG (VG)


* Betygssystemet på UWA:
HD   Higher Distinction   80-100%
D   Distinction   70-79%
CR   Credit Pass   60-69%
P   Pass   50-59%


toppen på sidan tillbaka till förstasidan

Valid HTML 4.01!